Kitab Sunan Abu Daud bi Syarh Al-‘Aini

Latihan 2

oleh: Siti Sakinah Muna Mufidah, Shintia Muayyadah

 

Dekripsi Kitab

Judul: Sunan Abu Daud bi Syarh al-‘Aini

Penulis: Badruddin al-‘Aini

Pentahqiq: Abdul Munzir Khalid bin Ibrahim al-Misri

Penerbit: Maktabah ar-Rusyd

Cetakan: 

Halaman: 7 Jilid, halaman

Download Kitab Klik : Cover, Juz 1, Juz 2, Juz 3, Juz 4, Juz 5, Juz 6, Juz 7.